Juni Genralforsamling

     

      Kreative Tanter 

holder generalforsamling


     Onsdag d. 16 juni kl 18:30 i gården.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kreative Tanter.


     Dagsorden iflg. vedtægterne:


   

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af 1 revisor /se§4, hvert andet år (lige år) 
 7. Eventuelt.       Kreative hilsener


       Bestyrelsen 


     

        PS. Husk at du kan indsende forslag indtil 7 dage før generalforsamlingen

               (seneste tirsdag d. 8 juni) til formanden/kvinden på kreativetanter@gmail.com       Formand:       Tina

       Kasserer:       Susan

       Best.medlem: Mona