Mar Generalforsamling

     

      Kreative Tanter 

holder generalforsamling


     Torsdag d. 31 marts kl 18:00.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kreative Tanter.


     Dagsorden iflg. vedtægterne:


   

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Eventuelt.       Kreative hilsener


       Bestyrelsen 


     

        PS. Husk at du kan indsende forslag indtil 7 dage før generalforsamlingen

               (seneste torsdag d. 24 marts) til formanden/kvinden på 

                kreativetanter@gmail.com       Formand:       Tina

       Kasserer:       Susan

       Best.medlem: Mona